Főoldal Belépés Regisztráció Elfelejtett jelszó
Kosár [ üres ]

Általános szerződési és vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Planning &Trading Electronics Kft (továbbiakban: Szolgáltató) által a www.homedigital.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.homedigital.hu weboldalon keresztül történik.

 

A szerződés tárgya

Az adott termék jellemzőit és tulajdonságait a hozzátartozó termékleírásból tudhatja meg. A termék és reklámleírások, ismertetők a készülékek gyártói illetve forgalmazói bocsátják rendelkezésünkre. Ennek következtében a www.homedigital.hu webáruházban található információk jóhiszeműen kerültek feltöltésre. Az ezekből adódó pontatlanságáért felelősséget vállalni nem tudunk. A termékekhez kapcsolódó fotók helyenként illusztrációk, a tényleges termékek egyes esetekben ettől eltérhetnek.

A termék vételára mindig az adott áru mellett feltüntetett bruttó és nettó ár. A feltűntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból eredő károkért cégünk nem vállal felelősséget.

 

Vásárlás, megrendelés menete

Áruházunkban nem csak regisztrált Ügyfelek vásárolhatnak, lehetőség van regisztráció nélküli vásárlásra is. Amennyiben regisztrál áruházunkban, abban az esetben a rákövetkező vásárlások egyszerűbbé és gyorsabbá válnak. A megrendelés és visszaigazolás nyelve minden esetben: magyar.

A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató elektronikusan iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi, melyhez az Ügyfél a következőképpen férhet hozzá: az Ügyfél adatain alapuló azonosítással automatikusan, illetve regisztráció nélküli vásárlás esetén kérelemre történő elküldéssel.

 

A részletes ismertetőért kattintson  ide.

 

Fizetés - Szállítási feltételek

A termékek fizetése és szállítása felöl az Ügyfél a „Fizetés és szállítás” menüpont alatt tájékozódhat. Néhány, szaküzletünkben készleten nem tartott termék esetén a megrendeléskor előleget kérünk, melyet a termék leírásánál külön kiemelve jelzünk is. A további részleteket a munkatársunkkal tudja egyeztetni.

 

Garancia

A Termékeire vonatkozóan Szolgáltató a weboldal „Garancia” menüpontjában tájékoztatja az Ügyfelet a jótállást (garanciát) érintő általános feltételekről.

 

Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor átadott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli. Az Ügyfél a Szolgáltató általi teljesítés időpontjától (az átadás-átvétel, illetve üzembe helyezés napja) a jótállási időtartam ideje alatt érvényesítheti a jótálláshoz fűződő jogait. Ügyfél kizárólag a Szolgáltató által a termék átvételekor átadott jótállási jegy és a kifizetés igazolására kiállított számla bemutatása esetén jogosult jótálláshoz fűződő jogainak érvényesítésére. Ügyfélnek a vásárlás tényét minden kétséget kizáróan igazolnia kell. Az egyes termékekre vonatkozó jótálláshoz fűződő jogok köréről minden esetben a jótállási jegyben foglaltak az irányadók.

 

Jogérvényesítő lehetőségek

Panaszügyintézés:

1084 Budapest, Rákóczi tér 2.

Telefon: 06-1/210-1542

Fax: 06-1/210-1542

Email: info@homedigital.hu

 

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek:

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az ügyfél számára:

 

Bejegyzés a vásárlók könyvébe:

A vásárlók könyve a Szolgáltató mindegyik üzletében elérhető.

Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.

 

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál:

Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 

Békéltető testület:

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

 

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06-1/488- 2186

Telefon: 06-1/488- 2131

 

Bírósági eljárás kezdeményezése

 

Az elállási/jog

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a webáruházunkban árusított termékekre vonatkozóan biztosítjuk az elállási jogot. Ennek értelmében a vásárlónak a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indokolás nélküli elállási joga van, mely jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállás joga személyes átvétel esetén is gyakorolható. Elállási jog érvényesítése esetén az alábbiak lépnek érvénybe:

 

- Haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszafizetjük a vételárat a vásárlónak a vásárlóval egyeztetett módon (banki átutalással, postai úton, stb.).

 

- A visszaszállítással kapcsolatos költségeket az eladó nem köteles állni, a vásárló nem kötelezheti az eladót a visszaküldés költségeinek fedezésére. Az Ügyfél az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza a Szolgáltató részére, utánvételes átvételt a Szolgáltató nem teljesít.

 

- Az elállási jog érvényesítése esetén a vásárlót nem terheli semmilyen más költség, a termék visszaszállításának díján kívül.

 

- A Szolgáltató kizárólag sérülésmentes, hiánytalan tartalmú termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni.

 

- Az Eladóra nem vonatkozik az elállási jog amennyiben a termék nem rendeltetésszerű használatból hibásodott meg. Az ebből eredő kár megtérítése nem az Eladót terheli.

 

- Az átvétel után megsérült termékekre az elállási jog nem vonatkozik.

 

- Olyan egyedi termékek és szolgáltatások esetén, amelyek a Megrendelő külön kívánságára egyedileg kerülnek legyártásra, nem érvényesíthető a vásárlástól való elállás joga. Ebbe a körbe tartozik a klímaberendezés telepítése, karbantartása.

 

- Elállási nyilatkozat minta letölthető innen:

 

Egyéb

E-mail-ben küldött kérdésre, reklamációjára az előírásnak megfelelően két munkanapon belül válaszolunk. A rendelés feladásával a Vásárló megismerte, és elfogadja a www.homedigital.hu Általános Szerződési Feltételeit, és az Adatvédelem feltételeit, az Adatvédelemben foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

 

Adatvédelem

A Szolgáltató a vele kapcsolatba került ügyfelek adatait bizalmasan kezeli, harmadik fél részére azt nem adja át.

Cégünkről
Cégadatok
Elérhetőség
Fizetés és szállítás
ÁSZF feltételek
Útmutató
Áruhitel
Garancia és szervíz kereső
Adatvédelem és jogi nyilatkozat
Webáruház-készítés: shopmasters.hu